Kiến Thức

Facebook Ads 5

Thanh toán Ads Facebook với thẻ Payoneer

Tương tự như những chiếc thẻ visa/master khác, thẻ Payoneer cũng có thể sử dụng để thanh toán Ads Facebook. Bước 1: Truy cập vào Ads Manager Bước 2: Vào Billing / Payment Methods Bước...