Payoneer VN Blog

Hanoi 0

Hội thảo Payoneer tại Hà Nội tháng 6

Hội thảo Payoneer đang đến với thủ đô Hà Nội! Hội thảo lần này sẽ mang những cá nhân và doanh nghiệp đang hoạt động và sở hữu dịch vụ kinh doanh trực tuyến...

Facebook Ads 5

Thanh toán Ads Facebook với thẻ Payoneer

Tương tự như những chiếc thẻ visa/master khác, thẻ Payoneer cũng có thể sử dụng để thanh toán Ads Facebook. Bước 1: Truy cập vào Ads Manager Bước 2: Vào Billing / Payment Methods Bước...