Payoneer tiếp tục chương trình Quay số trúng thưởng lần 2

Tiếp theo chương trình quay số trước đó với kết quả là VN có 1 đại diện may mắn trúng thưởng, Payoneer tiếp tục chương trình lần 2 với nội dung và yêu cầu...